پیامد مرگ

پیامد مرگ

"سان کوانگ" یکی از خطرناک‌ترین قاچاقچیان موادمخدر است. وقتی که همسرش به وی می‌گوید قصد دارد او را ترک کند و دخترش را با خودش ببرد، توسط "سان کوانگ" کشته می‌شود. دخترش که شاهد ماجرا بوده... کارگردان: فیلیپ ماتینز با بازی: ژان کلود ون دام، سیمون یام، فیلیپ تان، پیر مارایس، والری تیان، تونی شینا، کلود هرناندز، لیسا کینگ، تام وو

مشاهده فیلم