روبات ها | Robots
پویانمایی مدت زمان: 91 دقیقه سال تولید: 2005 زبان فارسی
در دنیای ربات ها، مخترع ایده آلیست جوانی به شهری بزرگ نقل مکان می کند تا در کارخانه رویاهایش کار کند اما در آن جا در مقابل مدیر جدید بدذات کمپانی قرار می گیرد و...