وال ای | WALL·E
پویانمایی مدت زمان: 98 دقیقه سال تولید: 2008 زبان فارسی
در آینده ای دور، یک روبوت کوچک آشغال جمع کن ناخواسته وارد یک مسافرت فضایی می شود که در نهایت سرنوشت بشر را تغییر خواهد داد.