پلوی | Ploey
پویانمایی مدت زمان: 81 دقیقه سال تولید: 2018 زبان فارسی
پلوی که یک جوجه کوچک است با شرایطی مواجه شده است که خانواده اش قصد مهاجرت در پاییز را دارند اما او هنوز پرواز را یاد نگرفته است و زمستانی سخت پیش روی او است ...