پنگوئن ببری | The Jungle Bunch
پویانمایی مدت زمان: 96 دقیقه سال تولید: 2017 زبان فارسی
موریس در ظاهر یک پنگوئن است که در جامعه ببرها پرورش یافته و بزرگ شده است. اکنون موریس تصور می کند که خودش نیز یک ببر است. او که یک استاد کونگ فو ست به همراه دوستان خود قصد دارد تا...