حکومت سوپرمن ها | Reign of the Supermen
پویانمایی مدت زمان: 85 دقیقه سال تولید: 2019 زبان فارسی
این داستان در ادامه قسمت قبلی  تحت عنوان "مرگ سوپرمن" اتفاق می‌افتد که در آن پس از مرگ سوپرمن، چندین نفر جدید خود را به‌ عنوان جانشینان احتمالی او معرفی می‌کنند...