کفشدوز کوچک | Lapitch Little Shoemaker
پویانمایی مدت زمان: 81 دقیقه سال تولید: 1997 زبان فارسی
موشی کوچک و دلیر که در فضایی پر از خشونت بزرگ شده است، به همراه سگ خود سعنی بروستر عازم سفری ماجراجویانه می شوند و …