مرگ فیدل
تئاتر مدت زمان: 61 دقیقه سال تولید: 1397
ریش، سیگار برگ، لباس نظامی سبز زیتونی!
درام

عوامل

card image

نیلوفر پارسا

بازیگر

مشاهده آثار

card image

پویا امینی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

آرش سنجابی

کارگردان و نویسنده

مشاهده آثار

card image

مریم معصومی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

مهنوش صادقی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

ایمان اصفهانی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

ماریه ماشاللهی

بازیگر

مشاهده آثار

card image

پرهام امینی

بازیگر

مشاهده آثار

تصاویر فیلم