مکاشفاتی درباره جهت
پویانمایی مدت زمان: 4 دقیقه سال تولید: 1378
انیمیشنی درباره جغرافیای زندگی امروز...