پارازیت
فیلم کوتاه مدت زمان: 20 دقیقه سال تولید: 1379
زنی که به خاطر ماهواره با همسرش دعوا می‌کند از فرط عذاب وجدان دیوانه می‌شود و...