آلماگل
سینمایی ایرانی مدت زمان: 70 دقیقه سال تولید: 1392 زبان فارسی
«تایماز» عاشق دختری به نام «آلما گل» است که به دلیلی از او دور است. تایماز که مدام در بیداری و رویا معشوقه خود را می‌بیند، به شهر خود برمی‌گردد تا آلما گل را پیدا کند اما با خانه‌های مخروبه مواجه می‌شود و...