زورو | Zorro
سینمایی خارجی مدت زمان: 93 دقیقه سال تولید: 1975 زبان فارسی
زورو همیشه نقابی سیاه به‌صورت داشت و شنل می‌پوشید،به داد مردم فقیر می‌رسید و حق آنان را از حاکم سنگدل و گروهبان گارسیای بزدل می‌گرفت ! و وقتی دخل آدم بدها را درمی‌آورد روی لباسشان با سه ضربه شمشیر علامت می‌زد که به معنی زورو بود و  …