پاندای کنگ‌فوکار / دندان مارها | Panda / Serpents Tooth
پویانمایی › پویانمایی خارجی مدت زمان: 24 دقیقه سال تولید: 2013 زبان فارسی
هنگامی‌که یک مار بی‌رحم به دره صلح حمله می‌کند روستاییان تصمیم می‌گیرند...