کلان شهردار
پویانمایی › دیرین دیرین مدت زمان: 1 دقیقه سال تولید: 1394 زبان فارسی
شهرداری‌ها به جای تکیه بر درآمد فروش تراکم و عوارض باید به کمک دولت، در پی راه‌های خلاقانه و پایدار برای درآمد زایی باشند...