پا کوچولو (زبان اصلی) | Smallfoot
پویانمایی مدت زمان: 96 دقیقه سال تولید: 2018 زبان فارسی
پاکوچولو انیمیشنی از دنیای زندگی یت ها است که معتقدند موجوداتی به نام پا کوچولو زندگی آن ها را تهدید می کند. میگو که برخلاف مردم دهکده اش فکر میکند قصد دارد تا به آن ها ثابت کند...